EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Ю. Ю. Рябченко

Знайдено документів: 3

№7, 2018

Ю. Ю. Рябченко

к. ю. н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу, Університет державної фіскальної служби України

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Y. Y. Ryabchenko

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law and Process, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE CONCEPT OF OBJECT OF CIVIL PROCEDURAL LEGAL RELATIONSHIP

№11, 2017

Ю. Ю. Рябченко

к. ю. н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу, Університет державної фіскальної служби України

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Y. Y. Ryabchenko

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law and Process, University of the State Fiscal Service of Ukraine

THE CIVIL PROCEDURAL STATUS OF AN EXPERT ON THE LAW: ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION

№1, 2016

Ю. Ю. Рябченко

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу, Університет ДФС України.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДУ СУДУ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

Архів

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Рябченко Олена Петрівна

Головний редактор, доктор юридичних наук, професор

Тильчик Ольга Віталіївна

Заступник головного редактора, кандидат юридичних наук, доцент

Мацюк Володимир Ярославович

доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Топчій Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор

Білоус Віктор Тарасович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Шевченко Анатолій Євгенійович

доктор юридичних наук, професор

Касьяненко Любов Михайлівна

доктор юридичних наук, професор

Чеховська Ірина Василівна

доктор юридичних наук, доцент

Мацелик Тетяна Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент

Біла Вікторія Русланівна

кандидат юридичних наук, доцент

Чмелюк Василь Васильович

кандидат юридичних наук

Берлач Анатолій Іванович

доктор юридичних наук, професор

Сопілко Ірина Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент

Калюжний Ростислав Андрійович

доктор юридичних наук, професор

Мулявка Дмитро Григорович

кандидат юридичних наук, професор

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович

кандидат юридичних наук