EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Р. І. Тарасенко

Знайдено документів: 1

№12, 2017

В. В. Тильчик

к. ю. н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України

Р. І. Тарасенко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет державної фіскальної служби України

ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ

V. V. Tylchyk

Associate Professor of the Chair of Administrative Law and Process and Customs Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine

R. I. Tarasenko

applicant the 2-nd (master's) degree in higher education, University of State Fiscal Service of Ukraine

PROTECTION THROUGH THE APPLICATION OF TAX AND CLEAR LEGISLATION: SPECIFIC PROBLEMS OF FORMATION OF THE CONCEPT

Архів

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Рябченко Олена Петрівна

Головний редактор, доктор юридичних наук, професор

Тильчик Ольга Віталіївна

Заступник головного редактора, кандидат юридичних наук, доцент

Мацюк Володимир Ярославович

доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Топчій Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор

Білоус Віктор Тарасович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Шевченко Анатолій Євгенійович

доктор юридичних наук, професор

Касьяненко Любов Михайлівна

доктор юридичних наук, професор

Чеховська Ірина Василівна

доктор юридичних наук, доцент

Мацелик Тетяна Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент

Біла Вікторія Русланівна

кандидат юридичних наук, доцент

Чмелюк Василь Васильович

кандидат юридичних наук

Берлач Анатолій Іванович

доктор юридичних наук, професор

Сопілко Ірина Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент

Калюжний Ростислав Андрійович

доктор юридичних наук, професор

Мулявка Дмитро Григорович

кандидат юридичних наук, професор

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович

кандидат юридичних наук