EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. В. Бондар

Знайдено документів: 1

№2, 2018

О. В. Бондар

здобувач Національного університету «Одеська юридична академія»

УНІФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЇХ НАДАННЯ

O. V. Bondar

the applicant of National University "Odesa Law Academy"

HARMONIZATION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE FIELD OF MARITIME TRANSPORT AS THE LEADING DIRECTION OF IMPROVEMENT OF THE PROCEDURES FOR THEIR PROVISION

О. В. Бондарь

соискатель Национального университета «Одесская юридическая академия»

УНИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУР ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Архів

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Рябченко Олена Петрівна

Головний редактор, доктор юридичних наук, професор

Тильчик Ольга Віталіївна

Заступник головного редактора, кандидат юридичних наук, доцент

Мацюк Володимир Ярославович

доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Топчій Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор

Білоус Віктор Тарасович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Шевченко Анатолій Євгенійович

доктор юридичних наук, професор

Касьяненко Любов Михайлівна

доктор юридичних наук, професор

Чеховська Ірина Василівна

доктор юридичних наук, доцент

Мацелик Тетяна Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент

Біла Вікторія Русланівна

кандидат юридичних наук, доцент

Чмелюк Василь Васильович

кандидат юридичних наук

Берлач Анатолій Іванович

доктор юридичних наук, професор

Сопілко Ірина Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент

Калюжний Ростислав Андрійович

доктор юридичних наук, професор

Мулявка Дмитро Григорович

кандидат юридичних наук, професор

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович

кандидат юридичних наук