НОВЕЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ | О В Тильчик | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

НОВЕЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
О. В. Тильчик

О. В. Тильчик

к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України

НОВЕЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена питанню наукового осмислення доцільності новелізації адміністративно-правового забезпечення протидії тіньовій економіці з урахуванням реалій сьогодення та встановлення значення та перспектив таких досліджень.

Статья посвящена вопросу научного осмысления целесообразности новеллизации административно-правового обеспечения противодействия теневой экономике с учетом современных реалий и установление значения и перспектив таких исследований.

This article is devoted to the issue of scientific understanding expediency amendment of administrative and legal support for fighting the shadow economy with the realities of today and set the value and prospects of such research.