ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | М С Степанюк | Правова просвіта №12 2017

Правова просвіта № 12, 2017

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
М. С. Степанюк

УДК: 341

М. С. Степанюк

студентка ІІ курсу магістратури за спеціальністю «міжнародне право» Факультету міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

M. S. Stepaniuk

student of the second year of the master's degree in the field of "international law" of the Faculty of International Trade and Law, Kyiv National University of Trade and Economics

LEGAL REGULATION OF COMPENSATION FOR DAMAGE IN THE COURSE OF INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION

У статті досліджено правове регулювання відшкодування шкоди при здійсненні міжнародних повітряних перевезень. Автор здійснює правовий аналіз норм національного та міжнародного права у сфері відшкодування шкоди повітряними перевізниками. У статті розглядається питання підсудності справ судам України щодо відшкодування шкоди при здійсненні міжнародних перевезень. На основі здійсненого порівняльного аналізу норм чинного законодавства України автор вносить свої пропозиції щодо удосконалення діючого законодавства.

The article investigates the legal regulation of compensation for damage in the implementation of international air carriages. The author carries out a legal analysis of the rules of the national and international law in the field of compensation for damage by air carriers. The article deals with the issues of jurisdiction of the courts of Ukraine in cases of compensation for damage in international transport operations. On the basis of the comparative analysis of the provisions of current legislation of Ukraine, the author makes his proposals for improving the current legislation.