АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ОРГАНУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ | О П Рябченко | Правова просвіта №11 2017

Правова просвіта № 11, 2017

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ОРГАНУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
О. П. Рябченко, В. Я. Мацюк, Г. В. Соломенко

УДК: 34

О. П. Рябченко

доктор юридичних наук, професор

В. Я. Мацюк

кандидат юридичних наук

Г. В. Соломенко

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ОРГАНУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Elena Ryabchenko

Doctor of Law Sciences, Professor

Volodymyr Matsiuk

Candidate of Law Sciences

Gennadi Solomenko

TOPICAL ISSUES OF THE CREATION IN UKRAINE OF THE AUTHORITY TO ENSURE THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

У статті досліджено актуальні питання створення в Україні органу із забезпечення фінансової безпеки держави. Аналізується світовий досвід, наводиться офіційна інформація щодо результатів сучасної правоохоронної діяльності у сфері забезпечення фінансової безпеки держави. Сформульовані перспективні положення, які можуть бути покладені в основу формування законодавства про орган фінансових розслідувань.

The article examines the current issues of the creation in Ukraine of the authority to ensure the financial security of the State. Reviewed world experience, provides official information on the results of modern law enforcement in ensuring the financial security of the State. Formulated promising terms that Kohut form the basis for the formation of legislation on financial investigation.