ОСНОВНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЇХ ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ | О В Філонов | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЇХ ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ
О. В. Філонов

О. В. Філонов

д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Маріупольський державний університет

ОСНОВНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЇХ ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ

У статті розглядається формування органів місцевої публічної влади, зв’язок понять «місцеве управління» та «місцеве самоврядування», головні моделі публічної влади на місцях, які склалися у сучасному світі, позитивні та негативні моменти у діяльності органів місцевої влади.

В статье рассматривается формирование органов местной публичной власти, связь понятий «местное управление» и «местное самоуправление», главные модели публичной власти на местах, которые сложились в современном мире, положительные и отрицательные моменты в деятельности органов местной власти.

In the article, forming of organs of public local-authority, connection of concepts «local government» and «local self-government», main models of public power, is examined on places which was folded in the modern world, positive and negative moments in activity of organs of local-authority.