ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ДОСВІД ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ | В І Теремецький | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ДОСВІД ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
В. І. Теремецький, А. М. Луцик

В. І. Теремецький

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права і правосуддя, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

А. М. Луцик

к.ю.н., юрисконсульт ТОВ «МАГНАТ – АГРО»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ДОСВІД ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті проведено аналіз здійснення адміністративних процедур контролюючими органами у сфері оподаткування в країнах-членах ЄС. Запропоновано ряд змін до чинної системи податкового адміністрування в Україні.

В статье проведен анализ осуществления административных процедур контролирующими органами в сфере налогообложения в государствах-членах ЕС. Предложен ряд изменений в существующую систему налогового администрирования в Украине.

The article deals with analyze of the administrative procedures of regulatory authorities in the field of taxation in the EU member states. A series of changes to the current tax administration system in Ukraine is proposed.