ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ І НАУКИ | І П Петрова | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ І НАУКИ
І. П. Петрова

І. П. Петрова

к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ І НАУКИ

У статті здійснено аналіз окремих аспектів історії розвитку адміністративного права, його сучасного стану. Свій розвиток адміністративне право починає з камеральної науки і поліцейського права. Розглянуті основні тенденції розвитку зазначеної галузі знань в умовах сьогодення.

В статье проведен анализ отдельных аспектов истории развития административного права, его современного состояния. Свое развитие административное право начинает с камеральной науки и полицейского права. Рассмотрены основные тенденции развития данной отрасли знаний в современных условиях.

Some aspects of the history of administrative law and the analysis of its current state are revised. The development of administrative law begins with the police cameral science and law. The basic trend’s development of that branch of knowledge in today’s conditions is examined.