ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД ПРАВОПОРУШЕНЬ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ | С П Пекарський | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД ПРАВОПОРУШЕНЬ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
С. П. Пекарський

С. П. Пекарський

к.ю.н., доцент кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України

ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД ПРАВОПОРУШЕНЬ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті на підставі теоретичного аналізу визначено необхідність удосконалення норм адміністративного законодавства, направленого на запобігання вчинення дітьми адміністративних правопорушень (проступків). Зазначено, що законодавчими актами України приділяється увага проведенню різних заходів, спрямованих на захист дітей. Своєю чергою в структурі підрозділів Національної поліції відсутня законодавча регламентація функціонування блоку превентивної діяльності.

В статье на основе на основе теоретического анализа определена необходимость усовершенствования норм административного законодательства, направленного на предупреждение совершения детьми административных правонарушений (проступков). Определено, что законодательными актами Украины уделяется внимание проведению различных мер, направленных на защиту детей. В свою очередь в структуре подразделений Национальной полиции Украины отсутствует законодательная регламентация функционирования блока превентивной деятельности. Предлагается законодательно закрепить компетенции блока превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

The article is based on theoretical analysis identified the need to improve the rules of administrative law aimed at preventing children committing administrative offenses (misdemeanors). Indicated that the legislative acts of Ukraine focuses on various activities aimed at protecting children. In his turn, the structure of the National Police units no functioning legal regulation block preventive activities.