ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ | С П Параниця | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
С. П. Параниця

С. П. Параниця

к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

У статті розглядаються питання щодо громадських об’єднань та громадської думки, яка формується у сфері публічного адміністрування. Доводиться, що для активної участі громадських об’єднань у виробленні державної політики у громадянському суспільстві, відводиться вирішальна роль.

В статье рассматриваются вопросы общественных объединений и общественного мнения, формируется в сфере публичного администрирования. Доказывается, что для активного участия общественных объединений в выработке государственной политики в гражданском обществе отводится решающая роль.

The article deals with the issue of public associations and public opinion, emerging in public administration. It is shown that the active participation of NGOs in policy in civil society, play a decisive role.