АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТИМЧАСОВОГО ЗАТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ | О М Мердова | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТИМЧАСОВОГО ЗАТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
О. М. Мердова

О. М. Мердова

к.ю.н., професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТИМЧАСОВОГО ЗАТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

В статті здійснено аналіз актуальних питань адміністративно-правового регулювання порядку оформлення результатів тимчасового затримання транспортного засобу. Зроблено висновок, що в чинному законодавстві відсутня єдина позиція з приводу того, яким процесуальним документом повинен оформлюватися зазначений захід забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Автором обґрунтована наявність колізії в нормотворчості, способом вирішення якої повинно стати усунення через внесення змін у нормативно-правові акти.

В статье осуществлен анализ актуальных вопросов административно-правового регулирования порядка оформления результатов временного задержания транспортного средства. Сделан вывод о том, что в действующем законодательстве отсутствует единая позиция относительно того, каким процессуальным документом должна оформляться рассматриваемая мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Автором обосновывается наличие коллизии в нормотворчестве, способом разрешения которой является устранение через внесение изменений в нормативно-правовые акты.

The article analyzes the current issues of administrative and legal regulations for registration of results of temporary detention of the vehicle. It is concluded that the current law is no common position on how procedural document should provide oformlyuvatysya the event on the cases of administrative offenses. The author proved the presence of conflicts in law-making, a way which decision should be eliminate by amending the regulations.