ПРО ПОНЯТТЯ «ПОСАДОВОЇ» ТА «СЛУЖБОВОЇ» ОСОБИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ | М В Коваль | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

ПРО ПОНЯТТЯ «ПОСАДОВОЇ» ТА «СЛУЖБОВОЇ» ОСОБИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
М. В. Коваль, В. І. Данильчик

М. В. Коваль

к.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

В. І. Данильчик

ст. оперуповноважений з ОВС першого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО УДФС України у Луганській області

ПРО ПОНЯТТЯ «ПОСАДОВОЇ» ТА «СЛУЖБОВОЇ» ОСОБИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

У даній статті пропонується обґрунтувати підхід до поняття «посадова особа» та «службова особа», що як терміни застосовуються у податковому законодавстві. Даний підхід не виключає можливості формування вказаних понять в інших галузях права з виокремленням критеріїв їх розмежування.

В данной статье предлагается обосновать подход к понятию «должностное лицо» и «должностное лицо», что как сроки применяются в налоговом законодательстве. Данный подход не исключает возможности формирования указанных понятий в других отраслях права с выделением критериев их разграничения.

In this article the approach to justify the term "officer" and "officer" that both terms are used in tax legislation. This approach does not preclude the formation of these concepts in other fields of law form the criteria for their separation.