АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНАМИ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН | І С Войтенко | Правова просвіта №1 2016

Правова просвіта № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНАМИ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
І. С. Войтенко

І. С. Войтенко

к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНАМИ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

У статті здійснено аналіз адміністративно-деліктних проваджень, що виникають при стягненні податків фінансовими органами зарубіжних країн. Розглянуто основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність фінансових органів у сфері оподаткування.

В статье осуществлен анализ административно-деликтных производств, возникающих при взыскании налогов финансовыми органами зарубежных стран. Рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность финансовых органов в сфере налогообложения.

The article analyzes the administrative tort proceedings arising in the collection of taxes financial authorities of foreign countries. The basic regulations governing the activities of financial agencies in the field of taxation.