EnglishНа русском

Зміст журналу № 3, 2018

В. В. Хомутянський

викладач, Університет Державної фіскальної служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

V. V. Khomutianski

Lecturer, University of the State Fiscal Service of Ukraine

TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES

П. В. Горінов

аспірант Національного авіаційного університету

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ

P. V. Gorinov

Ph.D. Student of Education and Research Institute of Law National Aviation University

THE CONCEPT OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR IMPLEMENTING THE GUARANTEES OF JUDICIAL INDEPENDENCE

Л. Р. Юхтенко

аспірант Університету Державної фіскальної служби України

НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ДОСУДОВОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ СПОРІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

L. R. Yuhtenko

Ph.D. Student of University of the State Fiscal Service of Ukraine

NEW VIEWS ON THE APPLICATION OF THE REVENUE BODIES, AND MEETINGS OF DISCRETIONARY POWERS IN THE PRE-TRIAL SETTLEMENT OF DISPUTES ARISING FROM THE LEGAL RELATIONSHIP IN THE SPHERE OF STATE CUSTOMS

Архів

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Рябченко Олена Петрівна

Головний редактор, доктор юридичних наук, професор

Тильчик Ольга Віталіївна

Заступник головного редактора, кандидат юридичних наук, доцент

Мацюк Володимир Ярославович

доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Топчій Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор

Білоус Віктор Тарасович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Шевченко Анатолій Євгенійович

доктор юридичних наук, професор

Касьяненко Любов Михайлівна

доктор юридичних наук, професор

Чеховська Ірина Василівна

доктор юридичних наук, доцент

Мацелик Тетяна Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент

Біла Вікторія Русланівна

кандидат юридичних наук, доцент

Чмелюк Василь Васильович

кандидат юридичних наук

Берлач Анатолій Іванович

доктор юридичних наук, професор

Сопілко Ірина Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент

Калюжний Ростислав Андрійович

доктор юридичних наук, професор

Мулявка Дмитро Григорович

кандидат юридичних наук, професор

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович

кандидат юридичних наук