EnglishНа русском

Зміст журналу № 1, 2016

О. П. Рябченко

д.ю.н., професор, в.о. начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

ГЕНЕЗИС АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ У НОВЕЛАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

О. В. Тильчик

к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України

НОВЕЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

А. Ю. Бабенко

асистент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, Університет ДФС України

СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

О. Г. Боднарчук

к.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та процесу, Університет ДФС України

О. І. Боднарчук

старший викладач кафедри господарського права та процесу, Університет ДФС України

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

І. С. Войтенко

к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНАМИ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

М. В. Коваль

к.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

В. І. Данильчик

ст. оперуповноважений з ОВС першого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО УДФС України у Луганській області

ПРО ПОНЯТТЯ «ПОСАДОВОЇ» ТА «СЛУЖБОВОЇ» ОСОБИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

А. М. Коваль

к.ю.н., доцент кафедри державно- правових дисциплін, Університет економіки та права «КРОК»

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОТРИМАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Н. А. Литвин

к.ю.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

М. О. Мацелик

к.ю.н, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

В. А. Пригоцький

к.ю.н., адвокат

АДМІНІСТРАТИВНО-АПЕЛЯЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВИРІШЕНІ ПОДАТКОВОГО СПОРУ

О. М. Мердова

к.ю.н., професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТИМЧАСОВОГО ЗАТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

О. Д. Олійник

к.ю.н., доцент кафедри ОРД факультету податкової міліції, Університет ДФС України

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

С. П. Параниця

к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

С. П. Пекарський

к.ю.н., доцент кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України

ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД ПРАВОПОРУШЕНЬ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

І. П. Петрова

к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет ДФС України

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ І НАУКИ

В. І. Теремецький

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права і правосуддя, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

А. М. Луцик

к.ю.н., юрисконсульт ТОВ «МАГНАТ – АГРО»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ДОСВІД ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. В. Філонов

д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Маріупольський державний університет

ОСНОВНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЇХ ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ

А. С. Макаренко

к.ю.н., Університет ДФС України

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Г. К. Прокопанич

к.ю.н., суддя Вищого господарського суду України, заслужений юрист України

ОКРЕМІ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВA У СВІТЛІ СЬОГОДЕННЯ

С. П. Позняков

д.ю.н., доцент кафедри господарського права та процесу, Університет ДФС України

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

А. П. Гаврилішин

к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права і процесу, Університет ДФС України

О. П. Білько

старший викладач кафедри господарського права і процесу, Університет ДФС України

ҐЕНЕЗА КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

А. П. Гаврилішин

к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права і процесу, Університет ДФС України

В. П. Козирєва

к.ю.н., доцент кафедри господарського права і процесу, Університет ДФС України

ПРОЦЕДУРИ ПРИМИРЕННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Т. В. Філіпенко

д.н. з держ. упр., професор, професор кафедри цивільного та господарського права, Донецький юридичний інститут МВС України

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

А. С. Філіпенко

к.ю.н., доцент кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ В УКРАЇНІ

В. В. Савчак

канд. юрид. наук, доцент, судовий експерт, Університет ДФС України

ЗЕМЕЛЬНІ ПОЛІПШЕННЯ ЯК ОКРЕМІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Ю. Ю. Рябченко

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу, Університет ДФС України.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДУ СУДУ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

Архів

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Рябченко Олена Петрівна

Головний редактор, доктор юридичних наук, професор

Тильчик Ольга Віталіївна

Заступник головного редактора, кандидат юридичних наук, доцент

Мацюк Володимир Ярославович

доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Топчій Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор

Білоус Віктор Тарасович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Шевченко Анатолій Євгенійович

доктор юридичних наук, професор

Касьяненко Любов Михайлівна

доктор юридичних наук, професор

Чеховська Ірина Василівна

доктор юридичних наук, доцент

Мацелик Тетяна Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент

Біла Вікторія Русланівна

кандидат юридичних наук, доцент

Чмелюк Василь Васильович

кандидат юридичних наук

Берлач Анатолій Іванович

доктор юридичних наук, професор

Сопілко Ірина Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент

Калюжний Ростислав Андрійович

доктор юридичних наук, професор

Мулявка Дмитро Григорович

кандидат юридичних наук, професор

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович

кандидат юридичних наук